Fästbalk för slitmed cc300/L380

ästbalk för slitmedar med hålavstånd cc300 mm. Infästs med skruv M16 eller 5/8

SKU
14011727