Slitage av slitstål

[Allmänt om Slitstål]  [Svetsa Skopstål & Slitplåt]  [Slitage av Slitstål - Stål vs Sten]  [Om Hårdmetaller]

Hårdast vinner. Ett ståls motståndskraft mot det slipande slitage från stenmaterial som skopor, krossar, plogskär och flak utsätts för beror mestadels av stålets hårdhet. När två ytor nöter mot varandra så kommer den sida med det hårdaste materialet att slita ut den andra mer.

Hårda mineraler med vassa strukturer som dras över en stålyta under tryck griper tag i stålets yta och river av den successivt; precis som ett slippapper på en bandputs. Ju hårdare stålytan är ju sämre tag får mineralen och ju långsammare slits stålet.


Den mineral som slitstål oftast slits ner av i Sverige är kvarts. Kvarts är mycket hårdare än det hårdaste härdade svetsbara stål som kan framställas. Granit och gnejs är de bergarter som mest krossas i Sverige och används i vägar och grundläggningar. Dessa bergarter är sammansatta av flera sorters mineraler där kvarts är den största beståndsdelen. Natursand, som fortfarande också utvinns och används i Sverige, innehåller mycket hög halt av kvarts. Dock är natursandkornen slipade mot varandra under årtusenden i vatten så de river inte stålet på samma sätt som krossat material med lika hög kvartshalt. Nivån av kvarts i stenen varierar mycket mellan olika bergtäkter och även inom samma bergtäkter kan det finnas markanta skillnader.


Hur snabbt ett skopstål eller en slitplåt slits ned av tex krossad granit beror till största del generellt av:

  • Stålets hårdhet.
  • Kvartsinnehållet i graniten.
  • Det tryck med vilket stålet och stenmaterialet slits mot varandra.
  • Tätheten i kontaktytan mellan stålet och stenmaterialet - finare material - mer kontaktyta - snabbare slitage.
  • Friktionsvärmen och stålets förmåga att bibehålla sin hårdhet i den temperatur friktionen värmer upp det till.

I praktiken är det många saker som orsakar faktorerna ovan. Tex:

  • Mycket regn ger blöt stenkross som blir tyngre och därmed ökar trycket och därmed ökar slitaget på tex en lastarskopas slitytor.
  • Torr väggbana med kallsnö ger hög friktion och dålig kylning och därför snabbare slitage av plogstålen än slask.
  • Utformningen på redskapet eller tex skoptanden påverkar hur trycket av stenmaterialet fördelas och därmed slitagehastigheten.
  • Hur redskapet körs påverkar slitaget mycket, ibland mest av allt, pga av orsakerna beskrivna ovan.

Hårdhet på stål mäter vi i Sverige oftast med Brinell (HBW). Hårdhet på mineraler anges vanligen i hårdhetsskalan Mohs. Mohs skala är 1 till 10 där 10 är hårdast. Hårdaste mineralen är diamant (10). Kvarts ligger på 7 Mohs hårdhet. Hårdast möjliga härdat stål, som har en Brinell-hårdhet på 700 HBW (approx.), motsvarar ca 5,5 Mohs, alltså mjukare än kvartsen. Däremot wolframkarbid (även kallat tungstenkarbid), ligger på 9 i hårdhet på Mohs skala och slits därför mycket långsammare än härdat slitstål vilket tex är mycket användbart i snöplogskär.


Även om inget härdat slitstål är hårdare än den kvartshaltiga sten man bryter eller plogar snö ovanpå så minskar stålets slithastighet med ökande stålhårdhet. I vissa fall kan 50 HBW högre hårdhet fördubbla slittiden på tex ett skärstål på en bergskopa. Ju lägre kvartsnivå det är i stenmaterialet ju mer ökar slittiden för varje brinell. Ju högre kvartsnivån är i krossmaterialet ju mindre skillnad gör varje brinell. I sådana extrema stenmaterial kan tex grävskopans och tändernas design samt maskinförarens teknik ha större betydelse för slittiden på stålet än 25 Brinell mer eller mindre i stålhårdhet.


Friktionsvärme är en ytterligare faktor som dramatiskt kan öka slitaget av stålet. Detta eftersom härdat stål tappar i hårdhet när det nått temperaturgräns. Tex så börjar 500 brinell borlegerat slitstål mjukna vid ca 200 grader. Vanligt 600 brinell borlegerat stål börjar mjukna vid ca 175 grader. Detta blir bla tydligt på plogstål som körs mot asfalt i hög fart. Ju högre fart och press ju högre friktion, ju högre temperatur och därmed mjuknar stålet och det slits mycket snabbt.

Att välja rätt stål är en övervägning mellan olika faktorer. Beroende vad och hur det skall användas. I det beslutet kommer även frågan om svetsbarhet in, läs mer om det här.


Fråga oss om val av slitstål efter just era behov och förutsättningar så hjälper vi er till en bra lösning. Allt beroende på hur slitstålet skall användas.

Läs mer:

Partrex använder cookies för att utforma din upplevelse på vår webbplats på bästa sätt. Fortsätter du använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies, i enlighet med vår Cookie och Dataskyddspolicy. Du kan läsa mer om våra cookies och hur vi hanterar personuppgifter i vår Dataskyddspolicy.