Välj rätt slitstål

På Partrex är vi noggranna när vi väljer vilka slitstål vi säljer och vad vi rekommenderar till dig som kund utefter det du skall ha stålet till. Vi väger in alla avgörande aspekter utifrån användningsområde när vi väljer slitstål: slitmotstånd, seghet, svetsbarhet och pris.

På marknaden florerar olika varumärken på härdade slitstål men de flesta slitstål som används i skopor, plogar och flak är i Sverige härdade borstål. Exempel på varumärken på härdade borstål är Hardox, Swebor och Bruxite.

Olika producenter kan skilja sig i kvalitet på sina produktionsprocesser och alla tillverkare kan i enskilda batcher misslyckas med stålets kvalitet. Men många tillverkare har idag likvärdigt bra tillverkningsprocesser och jämn kvalitetsnivå. Dock kan de skilja sig åt i hur de justerat sina borstålslegeringar på enskilda produkter och dimensioner med avseende på tex kolhalt i stålet. I synnerhet på grövre stål (+40 mm) skiljer sig också producenterna åt i hur de benämner sina slitstål. Tex så kan slitstål betecknat "500" ha olika egenskaper hos olika tillverkare, egenskaper som bland annat påverkar svetsbarheten. Av tillverkarnas datablad kan man dock utläsa en hel del om stålets svetsbarhet och slitmotstånd.

Gemensamt för alla härdade borstål, oavsett varumärke, är att:
  • Ökad hårdhet ger ökat motstånd mot slipande slitage (skopor och plogståls slitage).
  • Lägre kolhalt och lägre legeringshalt ger bättre svetsbarhet.
Just det sistnämnda är en avgörande orsak till borstålets stora framgång som slitstål. Med endast 0,0035% bor, tillsatt i stålsmältan på rätt sätt, fås ett relativt låglegerat stål med god svetsbarhet och god härdbarhet till ett rimligt pris. Utan denna fantastiska upptäckt skulle våra skopor, flak och plogstål både vara tyngre och kostsammare. Svenska stålproducenter har dessutom varit pionjärer på borstålsområdet sedan 1970-talet vilket också påverkat svenska entreprenadmaskinredskaps utformning. Idag används borstålslegeringar av stålverk över hela världen.

Partrex säljer slitstålsprodukter särskilt utvecklade och utvalda för svenska skopor, plogar och flak. Fråga oss så hjälper vi er till rätt stålval för just det ni skall använda stålet till.
Läs mer om:
© Innehållet på denna sida är skyddat av lagen om upphovsrätt. All kopiering utan tillstånd är förbjuden.

Partrex använder cookies för att utforma din upplevelse på vår webbplats på bästa sätt. Fortsätter du använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies, i enlighet med vår Cookie och Dataskyddspolicy. Du kan läsa mer om våra cookies och hur vi hanterar personuppgifter i vår Dataskyddspolicy.