Grävtandsystem Twist V81 (maskiner 120-150 ton)

  • Hållare för 120mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v81-maskiner-120-150-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 5892A-V81 - för skärstål 120mm
172.00 kg
14012720
Grävtand PHD V81
77.00 kg
14011535
Låspinne V81 V81PN L185mm
1.20 kg
14010881
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V71, för skopor på grävmaskiner 120-150 ton. Hållare för 120mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.