Grävtandsystem Twist V71 (maskiner 90-120 ton)

  • Hållare för 100mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v71-maskiner-90-120-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 6804-V71 - för skärstål 100mm
115.00 kg
14012719
Grävtand PHD V71
50.50 kg
14011781
Låspinne V71 V71PN L159mm
1.00 kg
14011786
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V71, för skopor på grävmaskiner 90-120 ton. Hållare för 100mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.