Grävtandsystem Twist V69 (maskiner 75-90 ton)

  • Hållare för 80mm och 90mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v69-maskiner-75-90-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 5898-V69 - för skärstål 80mm
70.00 kg
14012724
Grävhållare 6803-V69 - för skärstål 90mm
76.00 kg
14012718
Grävtand PHD V69
41.00 kg
14011780
Låspinne V69 V69PN L145mm
0.90 kg
14011785
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V69, för skopor på grävmaskiner 80-90 ton. Hållare för 80mm och 90mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.