Grävtandsystem Twist V61 (maskiner 65-75 ton)

  • Hållare för 70mm och 80mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v61-maskiner-65-75-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 3858A-V61 - för skärstål 70mm
56.00 kg
14012717-70
Grävhållare 5898-V61 - för skärstål 80mm
56.00 kg
14012717
Grävtand PHD V61
29.00 kg
14011779
Låspinne V61 V61PNA L130mm
0.50 kg
14011784
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V61, för skopor på grävmaskiner 65-75 ton. Hållare för 70mm och 80mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.