Grävtandsystem Twist V59 (maskiner 50-65 ton)

  • Hållare för 70mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v59-maskiner-50-65-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 3858-V59 - för skärstål 70mm
39.00 kg
14012716
Grävtand PHD V59
26.00 kg
14012706
Låspinne V59 V59PN L121mm
0.00 kg
-
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V59, för skopor på grävmaskiner 50-65 ton. Hållare för 70mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.