Grävtandsystem Twist V51 (maskiner 40-50 ton)

  • Hållare för 60mm och 50mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v51-maskiner-40-50-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 8801-V51 - för skärstål 50mm
27.00 kg
14012714
Grävhållare 3811-V51 - för skärstål 60mm
29.00 kg
14012715
Grävtand PHD V51
21.00 kg
14012701
Låspinne V51 V51PN L111mm
0.43 kg
14012722
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V51, för skopor på grävmaskiner 40-50 ton. Hållare för 60mm och 50mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.