Grävtandsystem Twist V43 (maskiner 30-40 ton)

  • Hållare för 50mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v43-maskiner-30-40-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 8801-V43 - för skärstål 50mm
21.05 kg
14012713
Grävtand PHD V43
16.02 kg
14012702
Låspinne V43 V43PN L105mm
0.03 kg
14012721
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V43, för skopor på grävmaskiner 30-40 ton. Hållare för 50mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.