Grävtandsystem Twist V39 (maskiner 25-30 ton)

  • Hållare för 45mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v39-maskiner-25-30-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 3810A-V39 - för skärstål 45mm
16.00 kg
14012712
Grävtand PHD V39
11.10 kg
14011778
Låspinne V39 V39PN L95mm
0.23 kg
14011783
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V39, för skopor på grävmaskiner 25-30 ton. Hållare för 45mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.