Grävtandsystem Twist V33 (maskiner 20-25 ton)

  • Hållare för 40mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v33-maskiner-20-25-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 3882A-V33 - för skärstål 40mm
11.50 kg
14012711
Grävtand PHD V33
7.02 kg
14011777
Låspinne V33 V33PN L86mm
0.10 kg
14011141
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V33, för skopor på grävmaskiner 20-25 ton. Hållare för 40mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.