Grävtandsystem Twist V29 (maskiner 15-20 ton)

  • Hållare för 35mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v29-maskiner-15-20-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 3881A-V29 - för skärstål 35mm
7.60 kg
14012710
Grävtand PHD V29
5.00 kg
14011776
Låspinne V29 V29PN L78mm
0.08 kg
14011143
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V29, för skopor på grävmaskiner 15-20 ton. Hållare för 35mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.