Grävtandsystem Twist V17 (maskiner 3-5 ton)

  • Hållare för 20mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v17-maskiner-3-5-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 833-V17 - för skärstål 20mm
1.70 kg
14012707
Grävtand PHD V17
1.20 kg
14012703
Låspinne V13 V17 V13-17PN
0.04 kg
14012382
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V17, för skopor på grävmaskiner 3-5 ton. Hållare för 20mm skärstål

Twist låses vertikalt med låspinne. Tanden sitter mycket stumt på hållaren genom att den vrids på med ett kvarts varv och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.