Stiftplatta 45gr lastbil - hyvelstiftsystem

  • Stiftplattor typ System 2000 med 45 grader vinkel för lastbil.
  • Härdade HB500.
  • Hålade cc305mm för vägstålsskruv/kilbult.
SKU
stiftplatta-45gr-lastbil-hyvelstiftsystem

Variationer

Storlek
Artikel
Not
Vikt
Artikelnummer
Stiftplatta 45gr Underbett Lastbil
4 fot / 1220
32 dubbhål
28.00 kg
14011481
Stiftplatta 45gr Underbett Lastbil
3 fot / 915
24 dubbhål
21.00 kg
14011480
Stiftplatta 45gr Underbett Lastbil
2 fot / 610
16 dubbhål
14.00 kg
14011479
Stiftplatta 45gr Underbett Lastbil
450 (förkortad för utskjut)
12 dubbhål
10.49 kg
14011907
Beskrivning

Nordviq stiftplatta typ System 2000 för montering av roterande hyveldubb/hyvelstift. I slitstål härdat HB500. Infästning cc305 med vägstålsskruv KH M16 eller med kilbult och kil. Plattorna är hålade för 8 stift per fot.

Stiftsystem typ 2000 ger en mycket god totalekonomi jämfört med att hyvla med härdade slitstål. Roterande stift med hårdmetallspetsar har dels en mycket lång slitagetid och dels så är slitagematerialet (hårdmetallspetsen) väldigt kort vilket gör att hela bladet bibehåller en rak skärlinje som inte ändrar höjd nämnvärt i timme efter timme, dag efter dag av hyvling. Med ett system 2000 på hyvelblad på lastbil slipper man också det rent praktiskt besvärliga arbetet med att ofta byta stålskär under lastbilen. 

Skötselråd

Stiften/dubbarna skall rotera för maximal livslängd. Dubben vinklas så att primärt hårdmetallspetsen möter underlaget. Bladet vinklas för bästa rotation.

Sand i systemet sliter på delarna och försämrar rotationen. Blås rent dubbarna regelbundet med tryckluft eller vatten om det finns tillgängligt. Smörj ej med tjock olja eftersom det binder sand. Rostskydda dubbarna vid längre undanställning.