Hyveldubb spetsig Nordviq (typ Sandvik K6LS-1945-0169)

SKU
14012688