Grävtandsystem Twist V13 (maskiner 0-3 ton)

  • För 16mm skärstål
  • Vertikal låsning
  • Maximalt stålutnyttjande
  • Minimalt glapp
  • Slankt och vasst

SKU
gravtandsystem-twist-v13-maskiner-0-3-ton

Variationer

Benämning
Vikt
Artikelnummer
Grävhållare 833-V13 - för skärstål 16mm
1.00 kg
14012400
Grävtand PHD V13
0.08 kg
14012381
Låspinne V13 V17 V13-17PN
0.04 kg
14012382
Beskrivning

Skoptandsystem Twist storlek V13 för migrävare, 0-3 ton. Hållare för 16mm skärstål.

Twist låses vertikalt med låspinne. Möjliggör valfritt skydd mellan tänderna. Tanden sitter mycket stumt på hållaren och låses vertikalt i övre högra hörnet. Tandens utformning och låsningens placering gör att man kan använda maximalt av tandens material innan byte. Tandspetsarna har mycket slank design och är gjorda i en mycket hög stålkvalitet. Ger bättre totalekonomi än tänder av typ Cat J.

Twist är baserat på samma system och teknik som det globalt sett mycket välbeprövade tandsystemet Super V; av många ansett som det bästa tandsystem som hittills har utvecklats.