Dataskyddspolicy

 

  1. Personuppgiftsansvarig vid Partrex AB är företagets VD.
  2. Partrex AB skall endast lagra sådana personuppgifter som är nödvändiga för med kunder eller leverantörer ingångna avtal eller affärsprocesser med direkt anknytning till fullgörande av beställningar, leveranser, fakturering etc. Insamlingen och lagringen av personuppgifterna görs med stöd av dataskyddsförordningen GDPR (Dataskyddsförordningen i sin helhet hos Datainspektionen) utifrån de rättsliga grunderna Avtal (Artikel 6.1 b), Intresseavvägning (Artikel 6.1 f), Rättslig förpliktelse (Artikel 6.1 c).
  3. Personuppgifterna är endast tillgängliga för företagets anställda och lagras skyddat i våra godkända IT-tjänsteleverantörers lagringssystem. Våra IT-tjänsteleverantörer är förbjudna att använda dessa personuppgifter på annat sätt än för att fullgöra sina tjänsteleveranser gentemot Partrex AB.
  4. Personuppgifterna lagras skyddat i våra godkända IT-tjänsteleverantörers system.
  5. Personuppgifterna lagras under den tid som krävs för fullgörande av affärsrelationen och enligt vad som kravställs i bokföringslagen.
  6. Varje person som företaget har uppgifter om har när som helst rätt att begära att ta del av dessa, ändra dessa eller begära borttagning av dessa (om inga lagliga hinder finns). Detta görs genom en begäran via mail info@partrex.se, telefon 0102120190 eller via post Partrex AB, Personuppgiftsansvarig, Industrivägen 30, 90531 Hörnefors.
     

Vid klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kontaktar du i första hand vår personuppgiftsansvarig (företagets VD) och hjälper inte det kan du kontakta Datainspektionen. Du hittar deras kontaktuppgifter via www.datainspektionen.se