Tandade Hårdmetallskär


Tandade Hårdmetallskär

Används för avjämning av mer kompakterad snö. Lämplig tex för underbett på lastbil.

  • Kompakterad snö

  • Lastbil, rek för underbett


Vi lagerhåller dem i Nordisk håldelning i längder [mm]:

  • 605

  • 792

  • 915

  • 1220


Om Hårdmetallskär

Hårdmetall är mer än tre gånger så hårt som vanliga plogstål och håller mycket lägre utan att behöva flyttas ned, vändas eller bytas. Vid plogning av jämna vägbanor ger hårdmetallskären en bättre totalekonomi än vanliga plogstål.


Partrex säljer hårdmetallskär från kanadensiska företaget Black Cat Blades. Black Cat är idag Nordamerikas största och ledande tillverkare av hårdmetallskär till snöplogar. Hårdmetallskären har nordisk design och standard håldelning (305 mm / 1 fot).

Fakta Hårdmetall

Hårdmetallen i Black Cat hårdmetallskär tillverkas av wolfram/tungsten, kol och kobolt. Hårdmetall kallas även wolframkarbid eller tungstenkarbid. Materialet är extremt hårt och kan endast slipas med diamant eller kubisk bornitrid. Dess hårdhet kan inte mätas med Brinellmetoden som är standard för att ange ståls hårdhet eftersom brinellverktyget självt består av hårdmetall. Hårdmetall är dock flera gånger hårdare än vad något härdat stål maximalt kan bli samt hårdare än det hårdaste i vägbanan, kvarts. Hårdmetallen löds fast i vägstålsprofilen, se den svarta biten i tvärsnittet ovan.

Ring oss 010-21 20 190 - Maila oss info@partrex.se