Redskapsfästen‎ > ‎

Grindfästen för grävmaskin - S-standarden

Grind

Vi lagerhåller samtliga storlekar av grindfästen för tillverkning och reparation/ombyggnad av grävmaskinredskap. Samtliga grindfästen vi säljer uppfyller Maskinleverantörernas standard för symmetriska snabbfästen, den sk S-standarden.


Vi har grindar av två konstruktionstyper Typ 1 med införsänkt svetsfog där axeln inte sticker ut och Typ 2 med utstickande axel. Båda typer uppfyller S-standardens krav och de är tillverkade med material och metoder som gör dem mycket stabila.

Typ 1 - införsänkt svetsfog
Axlarna i typ 1 grindarna är av maskinaxelstål C45/SS1650. De är nedsvarvade i ändarna för att axeln skall självlåsa sidostyckena i innåtgående led. Sidostyckena, är tillverkade i 355 stål och är arborrade vilket ger extremt tajt och stabil inpassning av de försänkta axeländarna. På utsidan, där axeländar och sidostycken är sammanfogade, är hålen i sidostyckena fasade för att ge en dold och stark svetsfog.

För att uppnå maximal stabilitet mellan grind och redskap bör man svetsa in stöd mot grindfästets sidor. Sidostöd i kombination med de på insidan självlåsande axlarna och de arborrade sidostyckena ger ett mycket stabilt grindfäste.


Typ 2 - utstickande axel

Typ 2 grindfästena skiljer sig från typ 1 genom att de har utstickande axel. Svetsfogen ligger här på utsidan vilket ger axeln större anliggningsyta mot sidostyckena än vad typ 1 har. Typ 2 grinden kan tex användas när man på redskapet inte har plats för att svetsa in stöd för sidostyckena.


Fakta S-standarden för snabbfästen
S-standarden började utarbetas av den Svenska branschorganisationen Maskinleverantörerna hösten 2000 och har sedan dess uppdaterats löpande med fler storlekar på fästen.
Frånsett att standarden underlättar redskapsförsörjningen till maskinerna så har systemet ett flertal tekniska fördelar. Framförallt ger den kilbaserade fästeskonstruktionen hög säkerhet jämfört med många andra fästestyper. Ytterligare fördelar är låg bygghöjd, låg vikt och inte minst så är det i princip underhållsfritt.

 Ring oss 010-21 20 190 - Maila oss info@partrex.se